Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Ontwikkel je leiderschap - 'Waardevol'

Dit jaar verscheen het boek Ontwikkel je leiderschap van Joël Aerts. De schrijver schetst hierin op een heel verfrissende, originele en overtuigende wijze hoe je met 14 krachtige principes je leiderschapsontwikkeling en die van je medewerkers kunt versnellen.

Richard Lannoye | 21 juni 2018 | 7-10 minuten leestijd

Een handzaam, zeer verhelderend boek met vele praktische tips en handvatten hoe je sneller een betere leidinggevende kunt worden. Dit boek is van belang voor iedereen, die met leidinggeven te maken heeft: zowel voor zeer ervaren als weinig ervaren leiders, in welke sector zij ook werkzaam zijn.

Uit een inventarisatie van vele boeken over leiderschap stelt de auteur vast dat de meeste boeken vertellen hoe je effectief leiding geeft; maar ze vertellen je meestal niet hoe je je eigen leiderschap kunt ontwikkelen. Er is een groot verschil tussen wat een goede leider is en hoe je een goede leider wordt.

De 14 krachtige principes om je leiderschapsontwikkeling te versnellen, die Aerts behandelt in zijn boek zijn het resultaat van veel leidinggeven, onderzoeken, lezen, luisteren, trainen en coachen. De veertien versnellers zijn overzichtelijk ingedeeld over zes delen van het boek. Laten wij kort deze zes delen de revue laten passeren:

Deel I Hoe leiders leren

De eerste twee versnellers vormen de basis van je leiderschapsontwikkeling. Door Aerts wordt een ruime definitie van leiderschap gebruikt (van Bernard Bass): ‘leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie waar ze deel van uitmaken’. Interessant is dat uit onderzoek is vastgesteld dat leiderschap voor slechts 30 % erfelijk bepaald is en 70% vorm krijgt door omgevingsfactoren en door de leider zelf; er is dus een enorm leerpotentieel om een goede leider te worden! Je kunt het dus ontwikkelen, maar je moet het zelf wel willen.

Inspirerende leiders hebben twee dingen gemeen: leergierigheid en leervermogen en zij combineren beide door leermomenten te verzamelen en met elkaar te verbinden. Dat is de eerste versneller: zij stellen zich voortdurend op als leerling. En als versneller no.2: zij focussen zich op de essentie van leiderschap . Hun focus ligt op het ‘wat’; en zij experimenteren met de expressies, met het ‘hoe’ . Zo kun je bij de actieplannen om je visie te implementeren er voor kiezen zelf meer betrokken te zijn (sturende stijl), of dit meer over laten aan je medewerkers (delegerende en/of coachende stijl). Advies van de schrijver is om je bij je ontwikkeling vooral je te richten op de essenties en de expressies te kiezen die bij jou en jouw omgeving passen.

Deel II Leren over jezelf

Het betreft hier drie versnellers, die je helpen om vooral jezelf te blijven (authenticiteit), zonder stil te staan in je ontwikkeling. Versneller no 3 is: leer jezelf kennen, jezelf zijn en je zelf vergeten: d. w. z. accepteren wie je bent. Versneller no 4 is: ontwikkel je sterke punten en fix je fatale gebreken. Het ene voordeel versterkt het andere voordeel: maar je hoeft niet overal goed in te zijn; richt je vooral op je sterke punten is het advies; daar zit het potentieel. Maar één fataal gebrek kan rampzalig zijn zoals bv: het niet goed kunnen luisteren en niet willen leren; daar moet dan onmiddellijk wat aan gedaan worden anders faal je als leider. Versneller no. 5: Zet in op je voorkeurstijl, maar blijf flexibel. Het is van belang je eigen stijl te ontdekken, zodat je de kracht daarvan kunt inzetten en de mogelijke valkuilen die daar bij voorkomen kunt vermijden. Kies zorgvuldig, gezien de kracht van de context; een bepaalde leiderschapsstijl is niet altijd overal effectief.

Deel III Leren door Training

Versneller no. 6 betreft: leer de spelregels en herschrijf ze vervolgens . Wil je winnen in leiderschap dan moet je de spelregels kennen; dat gaat het gemakkelijkste, is het goedkoopste en snelste via boeken. Hij noemt dat ‘samengeperste ervaring’. Zijn stelling is dat je uit boeken in één week meer kennis opdoet dan je kunt verzamelen in een heel jaar. Bovendien: zelf uitvinden geeft veel frustratie, negatieve energie, voor jezelf en voor anderen. Effectief leren lukt het best als je het doet uit vrije wil, met de goede motivatie en het geleerde direct kunt toepassen. Lees een boek per maand over een bepaald gebied en je bent na een jaar een expert. Spelregels hebben vrijwel allemaal te maken met expressies van leiderschap; leer eerst de spelregels, evalueer of ze ook effectief zijn, experimenteer er losjes mee, en als ze geen goede resultaten opleveren herschrijf ze dan.

Versneller no 7: Oefen bewust en versla je eigen talent. Uit onderzoek blijkt dat genialiteit kan worden aangeleerd; wat een amateur genialiteit noemt, noemt de professional ‘oefening’: eindeloos bewuste oefeningen doen, op gestructureerde wijze, is het geheim van excelleren. Analyseer je vaardigheid, ontwerp je oefening en voer die bewust uit; zo word je een meester in die vaardigheid en draag je bij aan de versnelling.

Deel IV Leren van de mensen om je heen

Drie versnellers volgen om mensen in te zetten bij het versnellen van je leiderschapsontwikkeling:

no 8: Verzamel sneller, vaker en betere feedback. Er bestaat gevaar voor de ‘directeursziekte’; hoe hoger je komt hoe minder kans op goede, betrouwbare feedback. Daar moet je dan ook zelf naar op zoek gaan en zorgen dat je die krijgt.

no 9: Durf te vragen. Een sterke leider durft iedereen om advies te vragen. Gebruik 3 typen advies: tips, opties en perspectieven en gebruik de juiste adviesgevers, waaronder de tegensprekers, de vreemde eenden, en slachtoffers.

No 10: Ontwikkel en steel inspiratie. Leiderschap vraagt om creativiteit en dus is inspiratie een noodzaak. Leiderschap is ook een soort kunst volgens de gerenommeerde Peter Drucker en Steve Jobs, oprichter van Apple; technologie en wetenschap zijn niet genoeg. Daarom doet schrijver hier een heel origineel voorstel: richt een inspiratieraad op! Nieuwe ervaringen en streven naar meesterschap vergroten ook de kansen op inspiratie.

Deel V Leren van ervaringen

Leidinggeven is een praktijkvak; daarom komen hier de volgende versnellers aan de orde:

No 11: Kies ervaringen die echt tellen. Comfort en groei gaan niet samen; waar je van groeit (versnelt) zijn: uitdagende ervaringen, moeilijke situaties en confrontaties met jezelf. Aerts doet hier een opmerkelijk interessant voorstel: ga lesgeven over leiderschap; dat is de beste manier om het te leren; of wissel van omgeving voor nieuwe impulsen.

No 12: Verleg je focus van presteren naar leren. De auteur benoemt vier vormen van leren: spelen, oefenen, herhalen en presteren. Denk- en doe -spelen tegelijk; daar leer je het meeste van; en vergeet het resultaat, om niet te verkrampen. Geef creativiteit een ruime kans in ongedwongen spel; een schitterend, waardevol inzicht waarom wij meer moeten spelen om te leren en minder moeten herhalen en presteren om ons leiderschap sneller te ontwikkelen.

No 13: Reflecteer; van ervaring zelf leer je niets. Leren van ervaringen doe je door zowel te doen als te denken; dit is het geheim van de sterke versnelling. Bij het doen gaan wij op de automatische piloot en gaan wij trager; bij denken is dat omgekeerd. Managers houden echter meer van actie; van doen; maar reflectie is het nadenken over een ervaring met het doel om er van te leren.

Deel VI Anderen helpen

De primaire taak van leiders is het ontwikkelen van hun medewerkers.

De laatste versneller no 14: Haal het beste uit anderen, zo haal je het beste uit jezelf. Je kunt op drie manieren omgaan met talentvolle leiders om je heen: ze laten verstikken, ze verdragen of ze versterken. Een goede leider zal één a twee talentvolle leiders bewust en nadrukkelijk versterken; hiervoor zijn de 14 hierboven besproken principes bij uitstek geschikt. De talenten moeten het wel zelf doen, maar doe het ze ook voor: ‘voorbeeldgedrag is de enige top- downstrategie die werkt’.

Samengevat: met deze auteur kun je jouw leiderschapsontwikkeling aanzienlijk versnellen.

In verfrissende, heldere begrijpelijke taal, met tal van praktische tips en handvatten, legt Aerts uit hoe je dat moet doen. Het gaat daarbij om de implementatie. Leiders worden niet ontslagen omdat ze geen visie hebben of geen goede strategie; of omdat ze niet weten wat een goede leider is. Ze mislukken als ze niet in staat zijn die goede visie en strategie tot uitvoering te brengen. Implementatie is het sleutelwoord bij de 14 krachtige principes om je leiderschap te ontwikkelen.

Ga daarom over tot actie en begin nu. Schaf dit geweldig waardevolle boek aan en ga er mee aan de slag. Maak aantekeningen en stel je doelen, wanneer je wat wilt hebben geïmplementeerd. Dan zal je met dit boek veel succes hebben om een beter leider te worden; ten bate van jezelf, al jouw medewerkers, collega’s en jouw hele organisatie. Van harte beveel ik daarom dit zeer overtuigende boek aan voor alle leidinggevenden, van hoog tot laag in iedere sector van onze maatschappij.

Over Richard Lannoye

Richard Lannoye is consultant en interimprofessional met meer dan 30 jaar ervaring in marketing en sales. Hij is eigenaar van Lannoye Management.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden