Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Overgang van ondernemingen: de pensioenrechten

Paperback Nederlands 2006 9789077320235
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De pensioenvoorziening neemt een bijzondere positie in bij de overgang van een onderneming. Waar werknemers belang hebben bij het behoud en de continuïteit van de pensioenvoorziening, kan de overgang van een onderneming juist discontinuïteit tot gevolg hebben. De met de overgang van een onderneming gepaard gaande wijzigingen in ondernemingsstructuren en verschuivingen in de activiteiten van ondernemingen, hebben vaak gevolgen voor de mogelijkheid tot (blijvende) aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of voor de deelneming in een pensioenvoorziening voor een concern.

Indien vrijstelling is verkregen in de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, is een voor de praktijk belangrijke vraag of na de overgang van een onderneming die vrijstelling behouden kan blijven. De pensioenvoorziening vertegenwoordigt ook een heel zwaar wegende financiële factor. Voor de verkrijger van een onderneming is het van essentieel belang om te weten in welke mate de pensioenvoorziening van de overgenomen onderneming is gefinancierd. Kort gezegd is de vraag of er een tekort of een overschot is en welke plichten of rechten daaruit nog voor de verkrijgende onderneming kunnen voortvloeien.

De spelregels die hierbij gelden zijn een mix van arbeidsrecht, bijzondere pensioenwetgeving en pensioentechniek. Dit gevoegd bij de grote diversiteit in pensioenvoorzieningen in Nederland, betekent dat de behandeling van pensioenvraagstukken in relatie tot de overgang van een onderneming individueel maatwerk vergt. Dit boek – dat hoofdzakelijk vanuit juridische optiek is geschreven – wil daarbij een gids zijn.

Specificaties

ISBN13:9789077320235
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:146
Druk:1
Verschijningsdatum:23-1-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Erik Lutjens

Prof.mr. Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur bij DLA Piper Advocaten Amsterdam bij de praktijkgroep Arbeidsrecht, Pensioenen en Benefits. Tevens is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Pensioen & Praktijk en schrijft hij artikelen voor het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.

Andere boeken door Erik Lutjens

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

2. Pensioenvoorzieningen
2.1 Het Nederlandse pensioenstelsel. Drie-lagen-stelsel
2.2 Kernwetten
2.3 De pensioentoezegging/pensioenovereenkomst
2.4 De verplichtstelling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2.5 Soorten pensioenregelingen. Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke toezeggingen
2.6 De fiscale behandeling van pensioenen
2.7 De uitvoering van een pensioenvoorziening
2.8 Deelnemers – Gelijke behandeling – Keuringverbod
2.9 Afstandsverklaring
2.10 Medezeggenschap en wijziging
2.11 Vrijstelling van deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds
2.12 Premiebetaling
2.13 Rechten bij ontslag en waardeoverdracht
2.14 Arbeidsongeschiktheid
2.15 Overlijden
2.16 Toezicht

3. Bedrijfsoverdracht
3.1 Overgang pensioenrechten
3.2 Continuering regeling, niet van uitvoering
3.3 Anciënniteit
3.4 Hoofdelijke verbondenheid
3.5 Wijziging na overgang en premievoorbehoud
3.6 Uitzonderingen
3.7 Bij overdrager geldt geen pensioenvoorziening. Uitbreiding pensioentoezegging verkrijger
3.8 Overzicht van pensioensituaties bij bedrijfsoverdracht

4. Aandelenoverdracht
4.1 Continuïteit arbeidsverhouding en pensioentoezegging
4.2 Gevolgen voor pensioenuitvoerder

5. Juridische fusie
5.1 Overgang onder algemene titel
5.2 Gelijkstelling met bedrijfsoverdracht
5.3 Verplichtstelling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

6. Doorstart
6.1 Geen voortzetting pensioenvoorziening
6.2 Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen

7. Continuïteit van de pensioenvoorziening
7.1 Overdrachtsvorm en feiten betreffende de pensioenvoorziening van belang
7.2 Voortzetting aansluiting werkgever bij pensioenfonds
7.3 Voortzetting deelneming door werknemer
7.4 Het inlooprisico
7.5 Herverzekering ondernemingspensioenfonds
7.6 De samenstelling van het bestuur

8. Waardeoverdracht. Het surplus
8.1 De betekenis van waardeoverdracht
8.2 Het recht op waardeoverdracht
8.3 Vrijwillige waardeoverdracht
8.4 Het overschot of tekort

9. Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en continuïteit van de vrijstelling
9.1 Werkingssfeer
9.2 Het verkrijgen van een vrijstelling
9.3 Behoud van vrijstelling?

10. Aandachtspunten voor overnamecontract
Algemeen pensioen en wat met pensioen in verband staat
Pensioen en overgang van een onderneming
Documenten

Bijlagen
I. Burgerlijk Wetboek Boek 7 Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
II. Pensioen- en spaarfondsenwet
III. Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW
IV. Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
V. Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
VI. Regeling Taakafbakening Pensioenfondsen
VII. Besluit reken- en procedureregels recht op waardeoverdracht
VIII. Wet op de medische keuringen

Jurisprudentieregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Overgang van ondernemingen: de pensioenrechten