Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Slim managen van AI in de praktijk - Hoe organisaties slimme technologie implementeren

Lauren Waardenburg, Marleen Huysman en Marlous Agterberg beschrijven in hun boek hoe acht grote en hoofdzakelijk Nederlandse organisaties omgaan met het implementeren van AI. Een preview.

Marlous Agterberg | 17 december 2020 | 3-4 minuten leestijd

Steeds meer organisaties begeven zich op het terrein van artificiële intelligentie (AI). Geïnspireerd door de succesverhalen van grote techbedrijven ligt de angst dat je als organisatie de boot mist als je niets doet al gauw op de loer. Tegelijkertijd horen we ook veel verontrustende verhalen over discriminatie, massaal verlies van banen en uitholling van expertise, wat onzekerheid oproept over hoe je AI-systemen verantwoord kunt inzetten. Dit alles leert bestaande organisaties echter weinig over hoe ze de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen in hun organisatie op een verantwoorde èn effectieve manier kunnen vormgeven. Wij vonden het daarom hoog tijd om te onderzoeken wat er nu daadwerkelijk gebeurt voor en met AI-systemen in organisaties en op basis daarvan te komen tot aanbevelingen voor het slim managen van AI.

Er zijn drie unieke eigenschappen die AI-systemen fundamenteel anders maken dan de technologieën die hiervoor in organisaties zijn geïmplementeerd: (1) het is afhankelijk van grote hoeveelheden data om van te kunnen leren, (2) het is zelflerend en daarom moeilijk uit te leggen hoe uitkomsten worden gegenereerd - dat wil zeggen, de uitkomsten zijn ‘black boxed' - en (3) de taken die kunnen worden overgenomen bevinden zich binnen het domein van kenniswerk. Deze unieke eigenschappen zorgen ervoor dat de implementatie en het gebruik van AI-systemen nieuwe vormen van organiseren vereist. De vraag is alleen hoe deze nieuwe managementvormen er precies uit moeten zien. Met andere woorden: Wat voor (re)organisaties zijn nodig voor het implementeren en managen van AI-systemen in de praktijk?

Voor het boek hebben we acht, voornamelijk Nederlandse, organisaties onderzocht die zelflerende AI-systemen daadwerkelijk toepassen in hun werkprocessen. Op basis van deze praktijkcases, en de nieuwste academische literatuur, brengen we in ons boek in kaart hoe organisaties dergelijke slimme technologie implementeren.

Uit dit onderzoek zijn vier managementactiviteiten naar voren gekomen die centraal staan bij het implementeren van AI: (1) organiseren voor data, (2) organiseren voor testen en valideren, (3) organiseren voor een brugfunctie en (4) het organiseren voor verandering.

Om het managen van AI-systemen in de praktijk succesvol te laten verlopen doen we tenslotte vier aanbevelingen. Het S.L.I.M. managen van AI-systemen vraagt namelijk om:

1. Socio-technische veranderprocessen: Invoering van een AI-systeem moet worden gezien als een organisatorisch veranderproces en, vice versa, het systeem moet ook worden afgestemd op de behoeftes vanuit de werkprocessen.

2. Lokale inzichten: Het AI-systeem moet zijn gebaseerd op lokaal opgedane inzichten, zowel voor wat betreft de data, het testen en valideren, de brugfunctie, als ook de uiteindelijk te veranderen werkprocessen.

3. Interdisciplinaire kennis: Verschillende disciplines (zoals ontwikkelaars, gebruikers, wetgevers) moeten bij elkaar worden gebracht en er moet, waar nodig, voor bijscholing worden gezorgd.

4. Moreel bewustzijn: Er moeten discussies worden gevoerd over de ethische overwegingen en de uitlegbaarheid van zowel het AI-systeem, de onderliggende aannames en de gevolgen die keuzes kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van het systeem.

Natuurlijk kan niet alles in één keer worden gedaan. Ook ligt er veel verantwoordelijkheid bij managers. We zijn ervan overtuigd dat managers, als belangrijke besluitvormers in organisaties, inderdaad een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben in het implementeren van AI-systemen. We impliceren echter niet dat dergelijke verantwoordelijkheden door een enkele manager kunnen of moeten worden uitgevoerd. Integendeel, slimme managers creëren hiervoor een slim team om hen heen dat helpt om verder te kijken dan de AI-hype en antwoord kan geven op de vraag: Managen we AI-systemen wel slim?

Dr. Marlous Agterberg is onderzoeks- en valorisatie-manager bij het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Drs. Lauren Waardenburg is een PhD kandidaat bij het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Marleen Huysman is het hoofd van het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.

Ze zijn de auteurs van Slim managen van AI in de praktijk.

Over Lauren Waardenburg
Drs. Lauren Waardenburg is een PhD kandidaat bij het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Lauren behaalde zowel haar Master of Science ‘Business in Society’ als haar Master of Arts ‘Filosofie van Cultuur en Bestuur’ in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lauren richt zich in haar onderzoek op hoe het gebruik van slimme technologie de toekomst van werk verandert. Als onderdeel hiervan heeft Lauren een driejarig etnografisch onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van AI bij de Nederlandse Nationale Politie. Lauren is visiting PhD bij de Organizational Theory and Information Systems (OTIS) groep van Cambridge Judge Business School, University of Cambridge.
Over Marleen Huysman
Prof. dr. Marleen Huysman is het hoofd van het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Ze studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een PhD in Business Economics op het onderwerp Organizational Learning en IT, verkregen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2006 bezit Marleen de leerstoel Knowledge and Organization aan de School of Business and Economics. Marleen is visiting scholar geweest bij de Technology and Innovation Management (TIM) groep van Harvard Business School. Het onderzoek van Marleen is allemaal gerelateerd aan de ontwikkeling en het gebruik van digitale innovatie, specifiek op het gebied van nieuwe manieren van werken, technologie in de praktijk en kennisdeling, -coördinatie, -ontwikkeling en -integratie. Marleen schreef het boek ‘Kennis delen in de praktijk’, haar onderzoek is gepubliceerd in verschillende internationale academische journals en boeken en ze is een frequent spreker op academische en professionele bijeenkomsten.
Over Marlous Agterberg
Dr. Marlous Agterberg is onderzoeks- en valorisatie-manager bij het KIN Center for Digital Innovation, School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek (2012) ging over de vraag op welke manier online kennisnetwerken gemanaged kunnen worden. Daarna heeft Marlous gewerkt als Universitair Docent waar zij onderzoek deed naar nieuwe manieren van werken en de rol van technologie daarbij. In haar huidige functie is Marlous verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijke impact met het academische top-onderzoek dat bij KIN wordt uitgevoerd. Ze brengt dit onderzoek dichter bij de praktijk o.a. door het ontwikkelen en coördineren van onderzoeksactiviteiten en brengt deze in lijn met externe belanghebbenden. Ze zet nieuwe samenwerkingen met organisaties op, maakt het onderzoek toegankelijk, en ontwikkelt nieuwe manieren om het onderzoek actief naar buiten te brengen.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Lauren Waardenburg, Marleen Huysman, Marlous Agterberg
Slim managen van AI in de praktijk

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden