Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Complexiteit managen - Richting en begrenzingen in het sociaal domein

De complexiteit van het publieke domein stelt bestuurders en managers voor grote uitdagingen. Hoe richt je organisaties in, in een sterk wisselende omgeving waarin onvoorspelbaarheid de centrale karakteristiek is?

Mirjam Coret | 2 april 2021 | 2-3 minuten leestijd

Mirjam Coret en Michiel Grünwald beschrijven in hun nieuwe boek Complexiteit managen zowel de grote lijnen van een organisatieontwikkeling als gedetailleerde voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent.

Veel managementliteratuur bespreekt een toenemende behoefte aan ‘leiderschap' in onze onvoorspelbare, onzekere en complexe wereld; van het ‘management' is in deze context blijkbaar niet al te veel verwachten. Het lijkt wel of ‘managen' inmiddels gezien wordt als een activiteit uit de voorspelbare lineaire wereld, een activiteit die gevoelsmatig dichter bij boekhouden en spreadsheets ligt dan bij het omgaan met mensen.

Omdat onze huidige managementmethoden vrijwel allemaal zijn ontstaan in de stabiele wereld van orde en voorspelbaarheid, zijn ze vooral geschikt voor omgevingen waarin een sterke begrenzing mogelijk is. We verlangen voorspelbaarheid, controle en ‘grip'. Maar de complexe kwesties waarmee we worden geconfronteerd, vragen juist om meer ruimte voor vakmanschap en voor nieuwe oplossingen en ideeën.

Helaas is dit precies de spagaat waar veel organisaties zich momenteel in bevinden: werknemers hebben in hun werk te maken met veel variatie en steeds complexere uitdagingen, terwijl ze door de organisatie sterk worden begrensd omwille van voorspelbaarheid en controle.

Wat we nodig hebben is een wijze van besluitvorming en aansturing van organisaties die zich aanpast aan de context van de activiteiten en meebeweegt met ontwikkelingen. Management wordt dan weer een activiteit in een complexe situatie. Met een leider die probeert om een groep mensen stap voor stap in een bepaalde richting te bewegen, en daarbij rekening houdt met de continu veranderende omstandigheden. Dat kan voor verschillende delen van de organisatie dus ook een verschillende benadering zijn. ‘One size fits all' gaat hier niet op.

Een organisatie die zich op deze manier weet te ontwikkelen, is in staat om zich steeds aan te passen aan de actuele context. De meeste organisaties zijn zover nog niet; daar zal nog veel ontwikkeling voor nodig zijn. Met dit boek willen we daar een zinvolle en bruikbare bijdrage aan leveren.

Ons boek biedt naast een theoretische achtergrond ook concrete stappen die een houvast geven aan managers, bestuurders en iedereen in het sociaal domein om te komen tot een blijvend lerende organisatie. Om zo een fundamentele verandering van de hele organisatie te bewerkstelligen, door die in te richten op het doen van het waardewerk vanuit het perspectief van de klant. Wie deze uitdaging wil aangaan, vindt in dit boek veel inspiratie voor anders denken en anders doen.

Organisatie-ontwikkelaars Mirjam Coret en Michiel Grünwald ontwikkelden binnen hun bedrijf Efexis een aanpak waarmee ze verschillende organisaties in het sociale domein hielpen hervormen. In hun nieuwe boek Complexiteit managen beschrijven zij zowel de grote lijnen van een organisatieontwikkeling als gedetailleerde voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent.

Over Mirjam Coret
Mirjam Coret (1957) heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft o.a. gewerkt bij het Mobiel Crisisteam in Amsterdam en enkele jaren in de jeugdzorg. In 1986 is ze overgestapt naar de ICT en heeft daarin tot 1992 in verscheidene IT-functies gewerkt. Vanaf 1995 werkte zij als freelance-communicatietrainer bij uiteenlopende organisaties via Broers & Partners. Haar werkzaamheden gingen allengs over in organisatieadvieswerk bij onder andere ziekenhuizen, apotheken en kinderdagverblijven. Als organisatieadviseur bleef zij steeds op zoek naar methoden die organisaties helpen het werk beter te doen. In die zoektocht kwam zij de systeemaanpak volgens de Vanguard Methode tegen. In 2007 startte zij Vanguard Nederland. Zij heeft interventies gedaan in Engeland (bij een bank en een gemeente) en in Nederland (cultureel archiefinstelling, bibliotheken, diverse organisaties in de jeugdzorg, politie, diverse gemeenten en een provincie). Haar ervaringen met die methode heeft zij met haar toenmalige collega-consultants beschreven in het boek Weten hoe het werk werkt. De trajecten hadden een gemeenschappelijk element in de onverwachte factoren, die bepalend waren voor het verloop en het resultaat van een interventie. De complexiteitstheorie van Dave Snowden gaf een theoretische verklaring voor de opgedane ervaringen. Een complex systeem kent zoveel factoren, dat het openstaan voor en gebruik maken van de diversiteit aan kennis, kunde en ervaringen essentieel is in interventies. Voor een geslaagde interventie zijn naast de aanpak van een systeem, ook factoren op team- en individueel niveau van belang. Haar deskundigheid en ervaring heeft zij met name toegepast in de jeugdbeschermingsketen. Jeugdbescherming Amsterdam begeleidde zij tussen 2011-2014. Deze organisatie werd in 2014 de Overheidsorganisatie van het Jaar in Nederland en werd in 2015 Europese Overheidsorganisatie van het jaar. In 2019 en 2020 stond zij ook mede aan de basis van het in de dagelijkse praktijk anders inrichten van de jeugdbeschermingsketen. In Amsterdam heeft ze meegewerkt aan de pilot Blijvend Veilig: zes organisaties die niet meer in estafette achter elkaar werken, maar als één organisatie die hulp biedt van begin tot eind. Dat is werken met managers en medewerkers op systeem-, organisatie-, team- en individueel niveau. Haar expertise is organisaties helpen de uitvoering volgens ‘werken vanuit de bedoeling’ te laten functioneren. Openstaand voor, rekening houdend met en werkend aan allerlei factoren die daarop van invloed blijken te zijn. Samen met managers en medewerkers een bijdrage leveren aan het werk in het publieke domein en het werk ‘beter te laten werken’ voor klanten/gebruikers/cliënten/inwoners, is waar zij voor gaat.
Over Michiel Grünwald
Michiel Grünwald (1965) begeleidt sinds 2012 organisaties die zich willen ontwikkelen tot lerende organisaties. Het voortdurend verbeteren van de dienstverlening staat centraal, waarbij hij inzichten uit het systeemdenken en de complexiteitstheorie gebruikt. Hij zoekt de verbetering van complexe systemen, zoals organisaties, niet zozeer in het verbeteren van individuele elementen maar juist in de samenhang en de verbinding tussen die elementen. Hij brengt mensen in organisaties met elkaar in gesprek over het werk door samen met hen te onderzoeken hoe het werk nu werkelijk gaat om vervolgens stap voor stap verbeteringen te ontwikkelen. Michiel studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2012 vervulde hij verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Amsterdam, als teamleider, (waarnemend) sectormanager en interim-manager. Hij is co-auteur van Weten Hoe Het Werk Werkt over de Vanguard-methode.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Mirjam Coret, Michiel Grünwald
Complexiteit managen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden